Toekomstgericht, maatschappelijk verantwoord ondernemen

Revon is, als onderdeel van [the] Qroup, een dynamische grafische onderneming. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat daarbij hoog in ons vaandel. Als Revon zijn wij ons ervan bewust dat onze bedrijfsactiviteiten risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Daarom zetten wij ons extra in om onze CO2 voetafdruk neutraal te houden. Daarnaast helpen wij organisaties die zich inzetten voor onderzoek naar verbetering de gezondheidszorg. 

 

“JFDI (just f*cking do it)”

André Grimbergen

Efficiënte houtskoolovens, project in en voor Uganda

Wij zijn trots op dit Gold Standard-project als een van onze maatschappelijk verantwoorde projecten. Want miljarden mensen in de wereld koken iedere dag op open vuur of simpele houtovens of houtskoolovens. Het hout dat wordt gebruikt, veroorzaakt giftige stoffen, rook en ook broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, die verantwoordelijk zijn voor klimaat- verandering. Door ontbossing van houtkap, ontstaan tevens overstromingen bij hevige regenval.

Jij kan hier ook aan meedoen.. meer weten?

Neem contact op

Efficiënte houtskoolovens

Oerbos in Costa Rica, wij behouden en vergroten

Wij werken samen met de stichters van het Oaseproject door te participeren in 5000 m2 oerbos. Wij zijn trots op dit project als één van onze maatschappelijk ver- antwoorde initiatieven waarmee u uw impact op het klimaat kunt compenseren. Helpt u ons mee?

Ik help mee